Menu

CONVOCATOR/Adunarea Generală a Filialei Bucureşti - Literatură pentru Copii şi Tineret a Uniunii Scriitorilor din România

CONVOCATOR
Adunarea Generală a Filialei Bucureşti - Literatură pentru Copii şi Tineret a Uniunii Scriitorilor din România
 
În temeiul dispozițiilor art. 16 și art. 33 din Statutul Uniunii Scriitorilor din România în forma în vigoare, Președintele Filialei Bucureşti -Literatură pentru Copii şi Tineret, cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București, Filială a Uniunii Scriitorilor din Românian (denumită în continuare „U.S.R.”), cu sediul în Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București, membră a Alianței Naționale a Uniunilor de Creatori („A.N.U.C.”), CIF RO 2786991, convoacăAdunarea Generală Ordinară a Filialei Bucureşti-Literatură pentru copii şi tineret, compusă, potrivit dispozițiilor statutare, din membrii USR care își exprimă votul în cadrul acesteia, care va avea loc îndata de 30 mai 2018 ora 11:00 la adresa:Calea Victoriei nr. 133, sector 1 – București.
 
Ordinea de zi a Adunării Generale a Filialei
Alegerea Președintelui Filialei pentru mandatul 2018-2023.
 
Votul în cadrul Adunării Generale
Membrii Filialei prezenți la data, ora și locul desfășurării adunării generale a filialei votează într-o urnă Președintele Filialei.
Pot vota în cadrul adunării generale a filialei numai membrii filialei. Un membru al filialei poate vota un singur candidat la funcția de Președinte al Filialei. Nu se admit voturile prin reprezentant.
Procesul de vot se va închide la data de 30 mai 2018, la ora la care se încheie Adunarea Generală a Filialei. Rezultatele alegerilor pentru Președintele Filialei se vor consemna într-un proces-verbal.

Prezentul convocator va fi adus la cunoștința membrilor filialei prin publicarea acestuia pe pagina de internet a filialei, precum și prin publicarea într-un ziar recunoscut pe plan local.
 
 
Președintele Filialei Bucureşti - Literatură pentru Copii şi Tineret,
Victor Gh. Stan
 
înapoi la partea de sus