Menu

O carte frumoasă – Unde cresc cuvintele, de Sergiu Afanasiu (Iulian Ciocan)

O carte frumoasă – Unde cresc cuvintele, de Sergiu Afanasiu (Iulian Ciocan)

Există părerea că vîrstnicii citesc cu greu poezia pentru copii. Uneori aserţiunea asta e adevărată, alteori nu. Eu unul am citit cu mare plăcere noul volum al scriitorului Sergiu Afanasiu, intitluat incitatnt Unde cresc cuvintele? A fost ca o incursiune într-un tărîm fabulos, populat de albine, furnici, cărăbuşi şi spiriduşi, dar şi de personaje arhicunoscute cum sînt Dănilă Prepeleac şi Făt-Frumos.

De fapt, protagonsitul acestui univers inconfundabil nu e nici furnica silitoare care, copleşită de prea multe trebi, îşi face o maşină mică ce are o coajă argintie pe post de... caroserie, şi nu e nici armata de albine care, pentru a accede la cireşul în floare, îi propune bondarului care stă de gardă lîngă copac să devină străjer la prisăci.

 

Cele mai importante în cartea lui Sergiu Afanasiu sînt cuvintele, materialul din care sînt plămădite toate celelalte fiinţe şi lucruri ale ficţiunii. Autorul încearcă foarte subtil să îndrepte atenţia cititorilor spre scriere, spre ideea că scriitorul e un demiurg care construieşte cu migală o lume de hîrtie, o lume compusă din cuvinte. Iată de ce fluturii au mii de aripi care par foi desprinse dintr-o carte, iar cuvintele călătoresc cu baloane de săpun şi coboară pe o cîmpie ca de hîrtie, pe care o transformă într-o florărie. Îndărătul fiecărui personaj sau peisaj se întrezăreşte gîndul că scriitorul foloseşte altfel cuvintele decît o face un om obişnuit. El ştie să le selecteze şi să le îmbine într-un fel cu totul aparte, creînd lumi noi, seducătoare şi misterioase.

 

Şi adevărul este că poeziile lui Sergiu Afanasiu au un farmec deosebit, rarisim în literatura basarabeană. Ele sînt un fel de mici basme, cu personaje cărora li se întîmplă lucruri miraculoase şi metamorfoze incredibile, cu un început, cu o poantă şi cu un sfîrşit neaşteptat. De-a dreptul savuroasă e povestea literelor care vor să scape de nesuferitul sertar şi care scandează „Li-ber-ta-te!” În final, sertarul asupritor le dă voie să plece într-o carte, regretînd că el însuşi rămîne captivul unei mese triste. Apărută la prestigioasa editură ARC, cu o excelentă prezentare grafică de Petru Gheţoi, noul volum al lui Sergiu Afanasiu va încînta cu siguranţă mulţi copii iubitori de carte.

 

înapoi la partea de sus