Menu

In memoriam Tudor OPRIȘ

In memoriam Tudor OPRIȘ

A trecut în neființă, în noaptea de 22-23 ianuarie, scriitorul Tudor Opriş, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala București pentru Copii și Tineret. Tudor Opriş s-a născut în Bucureşti, la 26 noiembrie 1926. A urmat studii secundare la Colegiul Naţional

„Nicolae Filipescu" de la Mănăstirea Dealu şi universitare la Facultatea de Litere din Bucureşti, unde a fost şef de promoţie. A fost doctor în filologie „Summa cum laude” și a profesat peste 50 de ani în Bucureşti, din care peste 40 de ani la Colegiile Naţionale „Mihai Eminescu” şi „Gheorghe Lazăr”. A fost membru al multor societăţi şi academii, solicitat ca profesor „inviting” sau „consulting”la felurite universităţi şi congrese din ţară şi de peste hotare.

 

Din 1947 a fost membru al Societăţii Scriitorilor Români, iar din 1974 al Uniunii Scriitorilor din România. A reprezentat 20 de ani secţia literaturii pentru copii şi tineret în biroul de conducere al Uniunii Scriitorilor.

 

A colaborat la diverse reviste literare, ziare şi alte publicaţii şi a fost premiat pentru volumele de versuri „Zborul cărăbuşului” (1944) şi „Cântecul Săgetătorului” (1947).

 

A cunoscut încă din liceu dragostea şi îndrumările lui Bacovia, Arghezi, Camil Petrescu, Romulus Vulcănescu, iar în timpul studenţiei preţuirea şi încrederea profesorilor Călinescu, Vianu şi Papadima.

 

Numele său poate fi găsit pe 60 de volume de versuri, memorialistică, traduceri, critică şi istorie literară, şase ediţii ale unor clasici, peste 88 antologii ale copiilor şi adolescenţilor talentaţi. Este socotit primul istoriograf al revistelor şcolare, - născute la noi în 1834 - şi al debutului şcolar al scriitorilor români din 1820 până în anul 2000.

 

Fertila şi îndelungata sa activitate, începând din anul 1966, de iniţiator al concursurilor naţionale de creaţie şi presă şcolară, de autor a sute de antologii literare ca şi aceea de editor a numeroase volume individuale de creaţie literară a elevilor din România, au contribuit la promovarea a numeroşi scriitori şi a multor personalităţi cuturale din ţară şi diasporă.

 

A semnat volumele de versuri Minuni ce nu mai sunt minuni, Editura „Ion Creangă”,1963, Omul cu iubirile, Editura ”Albatros”, Bucureşti, 1985, Vis de zidar, Editura „Pro Transilvania”, Bucureşti, 1992, Versuri alese, cu prefaţă de Ovidiu Papadima, Casa de editură „Cristina”, Bucureşti, 1993, - Zborul cărăbuşului (1944/1997), cu prefaţă de acad. Romulus Vulcănescu, Editura „Eolia”, Bucureşti, 1997, Cântecul Săgetătorului (1947/1997) cu prefaţă de Ovidiu Papadima, Editura „Eolia”, Bucureşti, 1997, - Sonetele iubirii eterne, Editura „Univers Ştiinţific”, Bucureşti, 2007, Versuri regăsite, Editura „Univers Ştiinţific”, Bucureşti, 2010 și numeroase alte titluri.

 

A semnat cărți de memorialistică precum Pietre la templul adevărului, Editura „Fiat Lux”, Bucureşti, 1995 sau Întâmplări şi oameni, Editura „Aramis”, Bucureşti, 2001.

 

A pus mult suflet în întreaga activitate pe care a dedicat-o copiilor, legându-și numele de numeroase antologii de literatură dedicate acestora: Copii poeţi, cu prefaţă de Victor Eftimiu,1968, Zâmbetul muntelui, 1973, În inima mea e ţara, 1973 sau Sunt primăvară de april, 1983, toate apărute la Editura „Ion Creangă.

 

înapoi la partea de sus