Menu

In Memoriam: Petru Demetru Popescu

In Memoriam: Petru Demetru Popescu

S-a stins din viață colegul nostru de Filială, scriitorul Popescu Demetru Petru, autorul a peste 150 de volume, publicate pe parcursul a aproape cinci decenii de activitate.

Colegul nostru s-a născut la data de 29 iulie 1929, în comuna VÂLCĂNEȘTI, jud. PRAHOVA. Tatăl: Dumitru Popescu, n.22 august 1889 în comuna HEREȘTI-ILFOV, învățător – m. 11 iulie 1982. Mama: Ecaterina (n. Popescu) la 31 iulie 1889 în orașul Ploiești, jud. PRAHOVA, învățătoare, publicistă, - m. 14 sept. 1982.

Inmormântați la cimitirul Bolovani (PLOIEȘTI), acolo unde își va găsi odihna veșnică și Petru Demetru Popescu.

 

PSEUDONIME: Petru Demetru Popescu (pseudonimul principal, cu care am semnat toate publicațiile mele (cărți). În diferite reviste și ziare a folosit și pseudonimul PETREA DOROBANȚU

 

DEBUT LITERAR: Revuistic: Versuri în revista ”CURIERUL LICEULUI” editată de liceul Sf. PETRU ȘI PAVEL” din Ploiești, 1939 (la zece ani)

Editorial: RADU DE LA AFUMAȚI, monografie istorică, Ed. Enciclopedică Română, 1969; literar: ”CA EI SĂ FIȚI!”, povestiri, Ed. Militară, 1972

 

COLABORĂRI: CURIERUL STUDENTULUI, STUDENTUL ROMÂN, TÂNĂRUL SCRIITOR, ROMÂNIA LIBERĂ, SCÂNTEIA TINERETULUI, MUNCA,GAZETA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI, VIAȚA MILITARĂ, APĂRAREA PATRIEI, ȘOIMII DE VEGHE, OPINIA, FLAMURA PRAHOVEI, VEAC NOU, LUCEAFĂRUL, ROMÂNIA LITERARĂ, CADRAN, VIAȚA ROMÂNEASCĂ, TRIBUNA ȘCOLII, ÎNDRUMĂTORUL CULTURAL, PENTRU PACE, FEMEIA, CINEMA, MAGAZIN, Revista învățământului liceal și tehnic profesional, Revista învățământului primar, VREMEA, INFORMAȚIA BUCUREȘTIULUI, ALBINA, GENEZE, SCARA, PARADOX, DESTINE, LITERATORUL, AXA, ARGEȘ, CALENDARUL FAMILIEI (1998), REVISTA ROMÂNĂ DE VERSURI ȘI PROZĂ, ALDINE (supliment săptămânal al ziarului România Liberă), PUNCT, NAȚIUNEA (fondar Iosif Constantin Drăgan), OBSERVATORUL CULTURAL, PRIETENUL ALBANEZULUI (MIKU I SHQIPTARIT), COLOANA INFINITULUI (TIMIȘOARA), BIBLIOTECA BUCUREȘTILOR, Satul natal (Asociatia Nova International – ANI –), LAMURA (CRAIOVA), CRINUL SATELOR, BISERICA DE LEMN (rev. de lit. si artă), (Bucureşti), Bucureștiul literar și artistic, IUBIRE ȘI IERTARE (revista cenaclului literar creștin ”ACOPERĂMÂNTUL MAICII DOMNULUI”, FLOARE ALBASTRĂ, AMURG SENTIMENTAL, OPINIA LIBERĂ, MIORIȚA NOASTRĂ (New-York), Impreună (Magazin), Flacăra, Rebus, Credința noastră, Chemarea credinței, Cronica Fundațiilor, STUDII, revistă de istorie, STUDII ȘI ARTICOLE DE ISTORIE (SAI) revista ”Societății de științe ISTORICE din România, Revista de Pedagogie, Revista Muzeelor, DACIA, OPINIA LIBERĂ....

PT. COPII ȘI TINERET: CRAVATA ROȘIE, ȘOIMII PATRIEI, BUCURIA COPIILOr, LUMINIȚA,ARICI POGONICI, CUTEZĂTORUL, UNIVERSUL COPIILOR, VISUL COPIILOR, ȚUȘCA RĂȚUȘCA, LICURICI, CLIPE ALBASTRE, NĂZUINȚE, ȘTRENGARII, LUCEAFĂRUL COPIILOR, ADOLESCENȚA, ORIZONTURI

ENCICLOPEDII: Enciclopedia Marilor Personalități, din istoria, știința și cultura românească de-a lugul timpului, vol I-XVII (2002-2011), coordonator general, ION VĂDUVA POENARU, Ed. Geneze (clubul de la București - științific și cultural; WHO'S WHO în România, Ediția Princeps, Pegasus-Press, București 2002; ENCICLOPEDIA PERSONALITĂȚILOR DIN ROMÂNIA, Lucrare principală, Ed. a IV-a 2009, HÜBNERS WHO IS WHO, Verlag für Personenenzyklopödien AG Alpenstrasse 16, CH6304 Eug Schiweiz

DICȚIONARE: PERSONALITĂȚI PRAHOVENE, dictionar Bio-bibliografic, întocmit de Marian Chirculescu, Paul D. Popescu, Gabriel Stoian în colaborare cu Mihai Apostol și Maria Necula, Ed. Premier, ploiești, 2002;

Dic’ionarul Cultural DESTINE (mică enciclopedie), realizat de Victor Gh. Stan; DICTIONARUL PERSONALITĂȚILOR DIN ROMÂNIA, Bibliografii contemporane, ONG ECO-Europa, Redacția Romanian Biografic Institute, Ed. Anima, București, 2014

 

CĂRȚI APĂRUTE:

 

RADU DE LA AFUMAȚI, DOMN AL ȚĂRII ROMÂNIEȘTI, Monografie istorică, colecția Orizonturi, Ed. Enciclopedică Română, București, 1969;

CA EI SĂ FIȚI!, povestiri istorice, Ed. Militară, București 1971

APĂRÂND DRAPELUL, povestiri istorice, Ed. Militară, 1975;

BASARAB I,monografie istorică, Bucureşti, 1975;

VIRTUŢI STRĂMOŞEŞTI,povestiri istorice, Bucureşti, 1976;

SPORTIVUL ALUNEL, versuri pt cei mici, Ed. Ion Creangă, București;

ALUNEL ŞI POFTA DE MÂNCARE,roman pentru copii şi tineret, 1982;

ALUNEL VREA SĂ ÎNVEȚE MEDICINA, roman pt copii și tineret, ed. Medicală, București, 1984;

TRIMISUL LUI BRÂNCOVEANU,roman eseu, Bucureşti, 1985;

BASARAB I și BĂTĂLIA DE LA POSADA, povestire pt copii, colecția ABC, Ed. Ion Creangă, București, 1987;

BASARABII,sinteză istorică, Bucureşti, 1989;

CAIET METODIC DE ISTORIE, în colab. Cu Gh. Smarandache și L.Roman, Iași,

LEGENDE ȘI POVESTIRI ISTORICE, Ed. Cuvântul Românesc, București, 1991;

FLORILE DIN GRĂDINA GHETSIMANI, Viața lui Iisus povestită pt copii, cu prefața preotului Dumitru Stăniloaie, Ed. Martha, Soroca, 1992;

CAIET DE ISTORIA ROMÂNILOR pt clasa a IV-a, cu rpefață de D. Almaș, Ed. Geneze, București, 1993;

BASARABII, sinteză istorică, ed. a II-a, colecția Columna, Ed. Universitas, Chișinău, 1993;

MARATONUL ISTORIEI ANTICE ŞI MEDIEVALE, Ed. Geneze, 1994;

DRUMUL SPRE LUMINĂ,versuri creştine, Ed. Credința Noastră, Bucureşti, 1994;

ISTORIA ROMÂNILOR PENTRU TOŢI COPIII, Ed. Coresi, Bucureşti, 1995;

ISTORIA ANTICĂ PENTRU TOŢI COPIII, Ed. Coresi, Bucureşti, 1995;

INIMI DE VITEJI, legende și povestiri istorice, Ed. Casa Școalelor, București, 1995;

VIRTUȚI STRĂMOȘEȘTI, povestiri istorice, ed. aII-a, Ed. Publistar, București, 1996;

POVESTIRI ISTORICE, Ed. Coresi, București, 1997;

ISTORIA ROMÂNILOR PENTRU TOTI COPII, ed. a II-a, Ed. Coresi, București 1998;

ISTORIA ANTICĂ A LUMII PENTRU TOȚI COPII, ed. a II-a, Ed. Coresi, Bucuresti 1998;

ISTORIA MEDIEVALĂ PENTRU TOŢI COPIII,Ed. Coresi, Bucureşti, 1998;

ISTORIA MODERNĂ PENTRU TOŢI COPIII,Ed. Coresi, Bucureşti, 1998;

ISTORIA CONTEMPORANĂ PENTRU TOŢI COPIII, Ed. Coresi, Bucureşti, 1998;

CÂNTECE LA NAŞTEREA DOMNULUI IISUS,versuri creştine, Ed. Coresi, Bucureşti, 1998;

ISTORIA PLINĂ DE HAR A VECHIULUI TESTAMENT, Ed. Coresi, București, 1998;

MINUNI ȘI PARABOLE DIN NOUL TESTAMENT, Ed. Coresi, București,

POVESTEA LUI MOȘ CRĂCIUN, Ed. Coresi, București, 1998;

POVESTIRI ISTORICE, ed. a II_a, cu postfață de Mircea Sântimbreanu, Ed. Coresi, 1998;

ISTORIA ROMÂNILOR ÎN LEGENDE ȘI POVESTIRI, Ed. Paco, 1999;

LECTURI ISTORICE, Ed. Petrion, București, 1999;

BIBLIOARA COPIILOR, proze creștine, cu prefața preot profesor Constantin Cornițescu, Ed. Coresi 1999;

LEGENDE ŞI POVESTIRI ISTORICE, ed. Aramis, Bucureşti, 1999;

FLORILE DIN GRĂDINA GHETSIMANI, Viața lui Iisus povestită pentru copii, ediția a II-a, cu prefața preotului Dumitru Stăniloaie, Ed. Vremea, colecția ”bibliografie școalară”, București 2000;

IUBIRE ȘI IERTARE, versuri creștine, cu prefața preotului profesor Constantin Galeriu, Ed. CRIST, București 2000;

ISTORIA HAZLIE A OMENIRII (Muza Clio se amuză), Ed. Aramis, București 2000;

ISTORIA ROMÂNILOR PENTRU MINTEA ȘI INIMA COPIILOR, vol. I, Casa de Editură și Librărie ”N. Bălcescu”, București 2000;

ȚUȘCA RĂȚUȘCA, povestire educativă pentru cei mici, Ed. Petrion, București 2000;

Cartea cu ”Ghici-ghici”, ghicitori, Ed. Petrion, București 2000;

POVESTEA CĂPRIOAREI, povestiri duioase pt cei mici, Ed. Petrion, Bucureşti, 2000;

OPERA POLITICĂ A LUI MIHAI EMINESCU, prefață, în colaborare cu Bucur Popescu, vol. 1, Ed. Publistar, București 2000;

ISTORIA PENTRU COPII, POVESTIRI STRĂMOȘEȘTI, lecturi pt clasele primare și gimnaziale, cu prefața ,,Bucuriile cărții” de prof. univ. Gh. Bulgăr, Ed. Niculescu, București 2000;

ALFABETUL ÎN VERSURI ȘI IMAGINI, Ed. Presa Națională, București 2000;

VOIEVOZI ȘI DOMNITORI, dicționar istoric, Ed. Niculescu, București 2001;

FAPTE DE VITEJIE, povestiri istorice, colecția ”Bibliografie școalară”, Ed. Vremea, Bucureşti, 2001;

ULTIMUL HRISOV, poem dramatic, Ed. MARTHA,

AMVONUL POLITIC, epigrame, Ed. Geneze, București 2001, în colab. Cu Ion Văduva Poenaru, caricaturi, Adelaida Mateescu;

BIBLIA ÎN VERSURI, cu prefață de Protosinghel Bartolomeu Bogdan, secretar al Institutului Biblic, Ed. Crist, București 2002;

BRĂTIENII ȘI ISTORIA ROMÂNILOR, sinteză istorică, Ed. Lucman, București 2003;

DACII NEMURITORI, colecția ”Istoria neamului românesc”, Ed. Lucman, București 2003;

DECEBAL ȘI TRAIAN, colecția ”Istoria neamului românesc”, Ed. Lucman, București 2004;

ROMÂNII, colecția ”Istoria neamului românesc”, Ed. Lucman, 2005;

ÎNTEMEIETORII, colecția ”Istoria neamului românesc”, Ed. Lucmna, București 2005;

OȘTENII, colecția ”Istoria neamului românesc”, Ed. Lucman, București 2006;

BOIERI ȘI DOMNITORI, colecția ”Istoria neamului românesc”, București 2006;

ȘCOALA ETERNĂ, antologie de versuri și proză, Ed. Lucman, București 2006;

FANARIOȚII, colecția ”Istoria neamului românesc”, Ed. Lucman, București 2006;

CU NOI ESTE DUMNEZEU, proză creștină, Ed. Sophia, București 2007;

GHICITORI, PROVERBE, ZICĂTORI, Ed. Flamingo, București 2007;

VERSURI PENTRU PRINCHINDEI, Ed. Flamingo, București 2007;

POVESTIRI ISTORICE, Ed. Flamingo, București 2008;

BIBLIOARA COPIILOR, ediție de lux ilustrată în culori, Ed. Coresi, București 2008;

LUMEA LUI BRÂNCOVEANU, Ed. Lucman, București 2008;

BIBLIA ÎN VERSURI, Ediția a II-a, Ed. Lucman, București, 2009;

STRĂMOȘII NOȘTRI REALI – nemuritorii, Carte de istorie, Casa de Editură și librărie N. Bălcescu, București 2010

FLORILE DIN GRĂDINA GHETSIMANI, ediția a III-a revăzută și adăugită, cu prefața preotului Dumitru Stăniloaie, Ed. Lucman, București 2010

POEMUL DISPĂRUȚILOR PRIETENI, Scriiotori care au rămas, evocări, Ed. Paco, București 2011;

ÎN RITM DE MENUET, aforisme, Ed. Dacia XXI, Cluj 2011;

ÎNTOARCEREA LA IESLE, povestiri din aura creștinătății, Ed. Coresi, București 2011;

CERBUL DIN PĂDUREA PIERZANIEI, roman istoric, Ed. Ideea Europeană, București 2011;

LEGENDE ȘI POVESTIRI ISTORICE, Biblioteca pt toți copii, prefață de prof. Univ Gh. Bulgăr, Ed. Prut Internațional, Chișinău 2011;

PRINȚ ȘI SPADASIN, roman istoric (3 volume), Ed. Ideea Europeană, București 2012;

PARODII DE VACANȚĂ, versuri, Ed. Fundația Academia Daco-română, București 2013;

BALADELE DIN MOȘI-STRĂMOȘI, versuri, Ed. Fundația Academia Daco-română, București 2013;

RECVIEM PENTRU IUBIRE, versuri, Ed. Fundația Academia Daco-română 2014;

POEMELE PITICE, Ed. Fundația Academia Daco-română, București 2014;

FABULE, Ed. Blassco, București 2014;

IUBIRE ȘI IERTARE, versuri creștine, cu prefața părintelui Constantin Galeriu, Ed. Blassco, București 2014

FĂT FRUMOS DIN CARPAȚI, basm, Ed. Zorio, București 2014;

EPIGRAME, MADRIGALE ȘI CATRENE, Ed. Fundația Academia Daco-română, București 2015;

Multe din lucrările sale au fost publicate în manualele şcolare.

PUBLICAȚII CONDUSE SAU ÎNFIINȚATE:

Director fondator al revistei ”Floare albastră” – revista Cenaclului literar Mihai Eminescu, periodic trimestrial de cultură generală și educație civică (2011-2015)

Director fondator al revistei ”Iubire și iertare” a Cenaclului literar – creștin de pe lângă Biserica ”Acoperământul Maicii Domnului” (2014-2015)

Coordonator general al antologie ”Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte” a Cenaclului literar artistic ”Mihai Eminescu”, Editura PACO, București, 2014

DIPLOME ȘI MEDALII (selectiv)

Diplomă de merit și onoare cu ocazia aniversării a 20 de ani a revistei ”Miorița noastră”;

Diplomă acordată de revista ,,Destine”,-Bucureşti;

Diplomă de excelență acordată de teatrul ”Scena” din Tg. Mureș;

Premiul ,,Perpessicius – Crihană”;

Diplomă de doctor HONORIS CAUSA data de Acad. DACOROMANĂ;

Diplomă de doctor în ,,Istoria Națiunii Române”;

Meritul militar, cl. I, II – Ministerul Apărării Naționale;

Medalia jubiliară – 140 de ani de la Înființarea Colegiului Matei Basarab, Bucureşti;

Medalia jubiliară – 150 de ani de la Înființarea Colegiului Matei Basarab, Bucureşti;

Diplomă de excelenţă acordată de Societatea Culturală DESTINE, Bucureşti, 2015

PREMII

Premiul Opera Omnia - Filiala Literatura pentru Copii si Tineret, Uniunea Scriitorilor – 2015.

 

Dumnezeu să-l odihnească!

înapoi la partea de sus