Menu

George Şovu

Categorie: Foști membri
– George Şovu (Şovu Gheorghe)
– Născut la 30 ianuarie, 1931, în
   Comuna Ţiţeşti, judeţul ARGEŞ
   Părinţii: Samson Şovu, născut la 05 August, 1903, în comuna Ţiţeşti,
   judeţul ARGEŞ
     Mama – Elisabeta Şovu (numele, înainte de căsătorie – Elisabeta Stănescu,
   născută la 2.02, 1902, în comuna Racoviţa, judeţul ARGEŞ.
   Ambii părinţi, decedaţi, sunt înmormântaţi în cimitirul bisericii din satul Bucşeneşti,
   Comuna Ţiţeşti, judeţul ARGEŞ.
   Locul decesului – satul Bucşeneşti – ARGEŞ.
– Pseudonimul – George Şovu
 
A debutat în literatură cu POEZIE, în ziarul „Scânteia tineretului”, în anul 1950.

 Activitatea desfăşurată ca scriitor, scenarist, ziarist
Paralel cu activitatea didactică, George Şovu s-a impus şi ca un prozator de mare valoare, cu un timbru propriu, uşor de recunoscut, ca un talentat autor de scenarii cinematografice, transpuse în filme artistice de lungmetraj, care s-au bucurat şi se bucură de un mare şi emoţionant succes, ca un prolific şi distins jurnalist şi ca realizator şiprezentator, timp de 25 de ani, al unui mare număr de emisiuni, cu subiectele cele mai diverse, pentru postul naţional de Radio şi pentru Televiziunea Română.
A scris şi publicat peste 2500 de articole, eseuri, pamflete etc., în cele maiimportante reviste şi ziare din România, printre care: România Literară, Contemporanul, Luceafărul, Cinema, Convorbiri literare, Limba şi literatura română, Gazeta Învăţământului, Pentru Patrie, România liberă, ca şi în reviste din străinătate (din Franţa, Italia, Ungaria, Polonia, China ş.a.);  a scris şi publicat zeci de cărţi (volume) de specialitate în sprijinul elevilor şi al profesorilor, pentru pregătirea diferitelor examene; a scris, de asemenea, numeroase studii, prefeţe, postfeţe, care au însoţit volume cu creaţii ale unor mari scriitori români (George Coşbuc, Liviu Rebreanu, Alexandru Vlahuţă, Brătescu–Voineşti ş.a.), cărţi republicate de editurile „Albatros” şi „Ion Creangă” în colecţii destinate elevilor şi cadrelor didactice; a alcătuit şi prefaţat antologii de literatură pentru elevi şi profesori…
George Şovu se numără printre fondatorii revistei „Limba şi Literatura Română” (pentru elevi), scoasă de această societate, publicaţie în paginile căreia a onorat, timp de peste 30 de ani, rubrica intitulată „Cronica revistelor şcolare”. A înfiinţat şi condus cenacluri literare, printre acestea şi „Cenaclul Junior” al Uniunii Scriitorilor.
 
Opera:
Au urmat apoi: FREGATA „ILUZIA” (dramă veselă, în colaborare cu Gheorghe Scripcă – 1972); Cadenţa generaţiei, 1974; „Scrisori de acreditare”, 1976; Declaraţie de dragoste, 1978, Jarul din palmă – 1979, 1986; Dragul nostru Alex…, 1981; Răspuns la post-restant, 1981; O vară de dor, 1983; Liliac alb în ianuarie, 1984; Dans în foişor, 1984; Furtună de mai, 1985, ediţia a II-a, cu titlul Căpitanul Rox, 1991; Fascinaţii, 1985, 1993; Tandreţe, 1986, 1991; Dimineaţa iubirii, 1987, 1991; Ochii timpului, 1988; Declaraţie de dragoste, după scenariul filmului cu acelaşi titlu, 1991, 1995, 1999, în limba engleză 2008; Liceenii, 1992, 1999, 2008; Liceenii rock’n roll, 1992, 1999, 2008; Extemporal la dirigenţie, 1992, 1999, 2008; Liceenii în alertă, 1993, 1999, 2008; Virginitate, 2000; Dragoste şi moarte, 1999, 2006, Martor incomod, 1999; Misterele din vila părăsită, 2000, 2005; Dialog tainic, 2000; Romanticii, 2003, 2009; Iubirea e mereu regină, 2006, 2012; Picătura de viaţă, 2007; Lumina Neuitării, 2010; Rugăciunea unui Înger, 2012; Cântecul Destinului, 2012; O iubire care nu moare, 2013; Te rog, FĂT-FRUMOS – 2013.
Unele dintre povestirile lui George Şovu au fost selectate şi republicate în volume colective, organizate pe diferite teme.
Dintre cei ce s-au pronunţat asupra cărţilor semnate de George Şovu fac parte: Valeriu Cristea, George Muntean, Nicolae Ciobanu, Gheorghe Bulgăr, Hristu Cândroveanu, Ion Rotaru, Grigore Zmeu, Dan Simonescu, Dan C Mihăilescu, Nicolae Scurtu, Costin Tuchilă, Constantin Sorescu, Pavel Pereş. Fiecare dintre recenzenţii cărţilor sale a relevat, cu obiectivitate şi discernământ, noutatea privirii autorului asupra unui fascinant univers, despre care se ştia aproape totul.
El este şi autorul scenariilor a şase filme artistice de lung metraj, care s-au constituit într-un ciclu al liceenilor, înregistrând sute de milioane de spectatori. Acestea sunt: Declaraţie de dragoste, Liceenii, Extemporal la dirigenţie, Liceenii rock’n roll, Liceenii în alertă, Liceenii în… 53 de ore şi ceva…
George Şovu este, din anul 1980, membru titular al Uniunii Scriitorilor din România  şi, din 1986, membru titular al Uniunii Cineaştilor din România…
De mai multe ori a condus, alături de Mircea Sântimbreanu, Ion Hobana şi Tudor Opriş, Filiala de Copii şi Tineret a Uniunii Scriitorilor…
 
Distincţii
Lui George Şovu i s-au acordat numeroase distincţii, ca semn de recunoaştere şi preţuire a activităţii sale în diverse domenii – literatură, cinematografie, presă şi învăţământ: ordine, medalii, titluri de laureat şi „profesor evidenţiat”, diplome de Onoare, de Merit, de Excelenţă etc., printre care:
Premiul „Opera Omnia”, acordat, în anul 2014, de conducerea Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Bucureşti – Literatură pentru Copii şi Tineret – „pentru valoarea scrierilor şi activitatea, remarcabilă, de mai multe decenii, în folosul literaturii pentru copii şi tineret”;
Ordinul Muncii, clasa a III-a şi Medalia Muncii, acordate de Consiliul de Stat al României; Diplomă de Merit, acordată de Uniunea Scriitorilor – Asociaţia Bucureşti, pentru „activitatea, deosebită, în promovarea literaturii române, vreme de mai multe decenii şi pentru valoarea, recunoscută a operei sale”;
Diplomă de Excelenţă, acordată de Uniunea Cineaştilor din România, pentru întreaga activitate depusă în slujba filmului românesc;
Titlul de „PROFESOR EVIDENŢIAT”, acordat de Ministerul EDUCAŢIEI şi ÎNVĂŢĂMÂNTULUI.
Premiul Tinereţii, acordat scenariului filmului Declaraţie de dragoste, la Concursul de la Costineşti, din 1985. Acest film, ca şi altele, realizate după scenariile lui George Şovu, a primit premii şi diplome şi la diverse concursuri internaţionale, din Italia, Franţa, Cehia, Polonia etc. De altfel, filmul Declaraţie de dragoste a realizat cel mai mare număr de spectatori pe plan mondial…
George Şovu este prezent în dicţionare:cel al Academiei Române, în istorii literare, precum cele semnate de Ion Rotaru, Hristu Cândroveanu şi în cea intitulată „Seniorii literaturii noastre”, datorată scriitorului şi gazetarului Florentin Popescu; în două mari şi importante enciclopedii: Who’s who în România, ediţia princeps, Bucureşti, 2002 şi Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului şi de pretutindeni, volumul V, Bucureşti, 2003, ca şi în Dicţionarul de personalităţi, ediţia a V-a, intitulat „Fiii Argeşului”, ori în cele două volume de evocări ale personalităţilor născute pe meleaguri muscelene, intitulate Neosteniţi întru LUMINĂ, semnat de Ion C. Hiru.
De altfel, Consiliul Judeţean Argeş i-a decernat, încă din anul 2007, titlul de „Fiu al Argeşului”, iar Consiliul comunei Ţiţeşti, locul natal al scriitorului, i-a atribuit titlul de „Cetăţean de onoare”… După cum, pe Panoul de onoare al Colegiului Pedagogic „Carol I”, din Câmpulung Muscel, liceul în care a învăţat George Şovu, numele acestuia se găseşte menţionat, la loc de cinste, printre absolvenţii care au contribuit la fala acestei glorioase Instituţii de învăţământ!...