Menu

VICTOR GH. STAN

Categorie: Membri
Scriitor, critic şi istoric literar, dramaturg, editor
 
Data şi locul naşterii: 06.05. 1951, comuna Arefu, jud. Argeş.
Părinţii: tatăl – Gheorghe(1905 - 1988) ;mama – Anica(1909 - 1998). Ambii părinţi sunt înmormântaţi în cimitirul din Com. Arefu. Mama a jucat rolul bunicii din filmul Păstrează-mă doar pentru tine. Filmările (o parte) având loc în curtea casei părinţilor din com Arefu.
Este al treisprezecelea copil al acestora.
Licenţiat în Ştiinţe juridice, Bucureşti.
Căsătorit cu Victoria Etta (publicist şi redactor la Revista Destine) au două fiice: Victoria Ancuţa şi Irina Gabriela, ambele fiind scriitoare şi în colectivul redacţional al Revistei Destine.
 
Activităţi culturale:
1980-1985 membru în conducerea Cenaclului M. Eminescu (din cadrul Casei de cultură M. Eminescu, Bucureşti).
13 decembrie 1983, împreună cu un grup de scriitori înfiinţează Cenaclul  NICHITA STĂNESCU, în cadrul Bibliotecii Mihail Sadoveanu din Bucureşti., în biroul de conducere fiind până în anul 1991
Martie 1990 înfiinţează Societatea culturală DESTINE, cu tripticul: Revistă (redactor-şef), Editură (director) şi Cenaclul literar-artistic (preşedinte), toate trei purtând numele DESTINE, Societate care funcţionează şi astăzi şi pe care o patronează.
În cadrul Revistei culturale şi cu probleme sociale DESTINE au fost publicaţi peste 1000de creatori din sfera litaraturii clasice sau contemporane; creatori profesionişti sau începători, din ţară sau din diaspora. Au fost publicate zeci de articole privind ajutorul social pentru persoanele cu dizabilităţi, persoane în vârstă, cât şi creaţii ale acestora.
Autorii publicaţi sunt români şi de alte naţionalităţi. Revista este cunoscută în România, cât şi în afara ei.
 
A organizat şi prezidat două ediţii ale Colocviului de Literatură pentru copii şi tineret Cezar Petrescu, Buşteni (2010 şi 2011). Din anul 2012  organizează şi prezideaază Festivalul de literatură pentru copii şi tinerat Cezar Petrescu,Buşteni,prilej cu care înfiinţează două premii lierare: Mircea Sântimbreanu, pentru creaţiile elevilor din clasele IV –VIII şi Cezar Petrescu, pentru creaţiile elevilor din clasele IX-XII).
În comuna Vintileasca, judeţul Vrancea a înfiinţat Salonul naţional de artă şi literatură pentru copii şi tineret , unde a prezidat ediţiile: iunie 2011, iunie 2012, octombrie 2012 şi iulie 2013; aprilie şi iulie 2014
În data de 17 ianuarie 2015 a înfiinţat şi conduce Clubul de literatură pentru copii şi tineret ,,Clipe albastre” al Filialei- Bucureşti - Literatură pentru copii şi tineret a Uniunii Scriitorilor din România, pe lângă Casa Corpului Didactic a municipiului Bucureşti.
 
Debut literar. mai 1971, cu poezie.
Apariţii MASS-MEDIA:
A) revuistice: România liberă (Bucureşti, Tia Şerbănescu, interviu), Călăuza (Deva, Mariana Pândaru, interviu), SLAST (Victor Atanasiu, Bucureşti, interviu), Cetatea lui Bucur (Veronica Balaj, Bucureşti, interviu), Bucureştiul literar şi artistic (Marian Nencescu, Bucureşti, interviu) etc.
B) Radio-TV: Radio Cluj (Horia Bădescu): Cu schiţe umoristice; Radio Bucureşti (Ioana Diaconescu şi Ion Filipoiu): momente lirice; Radio România Cultural (Lidia Laic): interviu; TVRomânia de Mâine (Ion Puiu Stoicescu): interviu, TV Valea Prahovei, interviu; TVRomânia Cultural (Ioana Drăgan): interviu; Radio Timişoara (Veronica Balaj): interviu  etc.
Colaborează la: revista Argeş (Piteşti), Amfiteatru (Bucureşti), Cronica (Iaşi), Scânteia Tineretului (Bucureşti, articole despre obiectivele energetice realizate pe Argeş, în jos; pe valea Oltului sau pe Dunăre), Suplimentul Literar artistic al Scânteii tineretului (Bucureşti), Orizont (Timişoara), Tineretul vâlcean (Râmnicu Vâlcea), Meşterul Manole (Curtea de Argeş, director Gheorghe Ungureanu), România literară (Bucureşti), Luceafărul (Bucureşti), Mioriţa noastră (New York), Argeş expres (Curtea de Argeş, fondator Ionel Tache), Pietrele Doamnei (Domneşti, Argeş, Director fondator George Baciu), Apollon (Urziceni, fondator George Călin), Actualitatea (Bucureşti), Luminătorul (Chişinău), PatronatE (fiind redactor), Destine (revistă pe care a infiinţat-o şi conduce din 1990, fiind redactor-şef), Curierul de Vâlcea (director Ioan Barbu), cotidianul Argeşul (director Mihai Golescu), Cetatea lui Bucur (Bucureşti, director Elisabeta Iosif), Clipe albastre (revistă pe care a înfiinţat-o şi conduce din anul 2013, în cadrul Filialei de  Bucureştie- Literatură pentru copii şi tineret a Uniunii Scriitorilor din România) etc.
 
Opera:
Versuri:
Slujbaşul universului particular, Editura Litera, Bucureşti, 1986
Paralelă la timp,Editura Litera, Bucureşti, 1988,
Departe de timp, Editura Destine, Bucureşti, 1992
Verticalitatea sferei, Editura Destine, Bucureşti, 1994
Verticalitatea polenului, Editura Destine, Bucureşti, 2002 (volum de haiku-uri de la nr. 1 la nr.300
Călător sub umbra clorofilei, Editura Destine, Bucureşti, 2006 (volum de haiku de la nr. 301 la nr. 510 )
Culoarea din petale, Editura Destine, Bucureşti, 2009 (volum de haiku-uri de la nr. 511 la nr. 756)
În raza petalelor, Editura Destine, 2010 (volum de haiku-uri de la nr. 757, la nr. 1000)
Alfabetul ghicitorilor, Editura Destine, Bucureşti, 2010 (un volum cu 366 de ghicitori)
101 poeme, Editura Biodova, Bucureşti, 2012
Clorofila timpului,  Colecţia Opera Omnia, Poezie contemporană, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2012
Timp la puterea Timp, Editura Destine, Bucureşti, 2014
 
Proză:
O clipă lângă Ursul Panda, Editura Destine, Bucureşti, 2013 (interviu realizat cu poetul Marian Dumitru, călător în China)
 
Dicţionare, sinteze literare etc:
Dicţionar cultural Destine (mică enciclopedie), Editura Destine, Bucureşti, 2007
 
Teatru:
Ascensiunea dragostei, 1992 piesă de teatru publicată în Revista de cultură Destine.
 
A prefaţat sau realizat antologiile de versuri:
Metafore peste vremi, 1993
Împliniri lirice, 1994
Fascicul de lumină, 1994
Copacul cu frunze albe,2000
 
Creaţia sa se mai află şi în antologiile:
Surâsul crizantemei, 2006
Epigrame cu şi despre femei, 2010,
101 poeţi români / 101 poeme, colecţia Ideal, Editura Biodova, Bucureşti, 2013
101 poeţi români / 707 poeme, colecţia Ideal, Editura Biodova, Bucureşti, 2013
Antologia de  poezie română ,, Cinstind limba română”, Realitatea, Bucureşti, 2013
Poemele iubirii, Colecţia Ideal, Editura Biodova, Bucureşti, 2014
Columna Românismului,Editura Bibliostar, 2014
Antologie de  poezie română contemporană,vol. II., Colecţia Opera omnia, .Ediţie în limbile română, franceză, engleză, şi germană. Editura Tipo Moldova, 2014
Antologia scriitorilor români de pe toate continentele, Editura Cetatea Cărţii, Mehadia, 2014
Planeta iubirii- antologie de poezie românească, Editura Cetatea Cărţii, Mehadia, 2014
 
A prefaţat şi a făcut recenzii la peste 200 de cărţi
 
Opera lui Victor Gh. Stan a fost recenzată de: Ion Arieşanu, Victor Atanasiu, Cezar Bădescu, Ion Dodu Bălan, Simion Bărbulescu, Marius Chelaru, Eugen Cojocaru, M. Costea, Codrin Cuţitaru, Marian Dumitru, Horia Gârbea, Elena Alina Grecu, Valeriu Gorunescu, Florin Grigoriu, Ana Ioniţă, Marian Nencescu, Tudor Opriş, Marian Popa, Petru Demetru Popescu,  Constantin Stănescu, Ion C. Ştefan, Lucia Verona etc.
 
Date despre Victor Gh. Stan pot fi găsite şi în:
Cezar Bădescu: Răsăriţi în luminiş de soare deschizătorii de drumuri (dicţionar), Bucureşti, 2006
Victor Gh. Stan – Dicţionar cultural Destine (mică enciclopedie), Bucureşti, 2007
Eugen Cojocaru – Katharsis II, Bucureşti, 2007
Marian Popa – Istoria literaturii române de azi pe mâine, Bucureşti, 2009
Consiliul Judeţean Argeş – Fiii Argeşului – dicţionar de personalităţi, ediţia a V-a, Goleşti, 2011
        Ion C. Hiru – NEOSTENIŢI ÎNTRU LUMINĂ – musceleni şi argeşeni, dicţionar al personalităţilor argeşene, Piteşti , 2013.
 
Titluri:
Membru al Uniunii Scriitorilor din România
Membru  al Uniunii Ziariştilor din România
Cetăţean de Onoare al comunei AREFU– pentru întreaga activitate desfăşurată în sprijinul comunităţii.
Acordat de Consiliul Local Arefu, jud. Argeş, Primar Stoican Gheorghe, 2011.
Fiu al Argeşului– pentru prestigiul moral, profesional şi civic, personalitate marcantă în domeniul Culturii.
Acordat de Consiliul Judeţean Argeş, Preşedinte Constantin Nicolescu, cu prilejul ediţiei a V-a a Zilelor Fiilor şi Cetăţenilor de Onoare ai Argeşului şi Muscelului, Goleşti, 03 septembrie 2011.
 
Funcţii de conducere în cadrul Uniunii Scriitorilor:
În cele peste două decenii de când este membru al Uniunii Scriitorilor din România, în trei mandate a fost în Consiliul de conducere al Secţiei de literatură pentru copii şi tineret.
 
2011 - 2013 este Preşedintele Secţiei de literatură pentru copii şi tineret a Uniunii Scriitorilor din România şi membru în Consiliul de conducere al Uniunii Scriitorilor din România.
Din 2013 este Preşedintele Filialei Bucureşti - Literatură pentru copii şi tineret din cadrul Uniunii Scriitorilor din România şi membru în Consiliul de conducere a Uniunii Scriitorilor din România.

Premii:
Premiul II– la Concursul internaţional de cultură generală despre China, organizat de Radio China Internaţional, 2009
Premiul pentru contribuţia preţioasă la desfăşurarea activităţii USR. Acordat de USR, Preşedinte Nicolae Manolescu, cu prilejul zilei scriitorilor români, ediţia 2012
Diplome şi medalii:
Diplomă de Merit– Uniunea Scriitorilor din România, ASB – cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani – pentru activitatea deosebită în promovarea literaturii române vreme de mai multe decenii şi pentru valoarea recunoscută a operei.
Acordată de ASB, Preşedinte Horia Gârbea, Bucureşti, 2011.
Medalie de merit ,,Ionel Cristescu-Muşăteşti”, acordată de scriitorul Nicolae Nedelcu, Preşedintele Societăţii Culturale Urmuz (Curtea de Arşeş), Bucureşti, 2011.
Diplomă de onoare– pentru contribuţia remarcabilă la promovarea şi păstrarea valorilor culturale.
Acordată de Societatea Culturală Apollon, Urziceni, Preşedinte executiv George Călin, Bucureşti, 15.01.2012.
Diploma ,,Nichita Stănescu”– pentru contribuţia la păstrarea şi promovarea culturii naţionale româneşti.
Acordată de Primăria Municipiului Urziceni, Primar Constantin Sava; Societatea Culturală Apollon, Preşedinte executiv George Călin, Urziceni, 2012, cu prilejul Zilelor Nichita Stănescu, ediţia a VI-a, 29-31 martie 2012.
Diplomă de excelenţă– pentru păstrarea şi promovarea tradiţiilor româneşti.
Acordată de:  Episcopia Sloboziei şi Călăraşilor, Episcop IPS Vincenţiu,
                    Primăria Municipiului Urziceni, Primar Constantin Sava,
                    Protopopiatul Urziceni, Pr. Bogdan Ionuţ Stancu,
                    Societatea Culturală Apollon, Preşedinte George Călin,
Urziceni, 16 decembrie 2012 – cu prilejul Festivalului Naţional de Colinde populare româneşti ,,Deschide uşa, creştine!, ediţia a X-a.